-NASZ KLUB-

LIC PZSS LK-1252/2019
Prezes Tadeusz MOSTOWIEC
Wiceprezes Michał SZCZYREK
Skarbnik Anna FRĄCKIEWICZ
Sekretarz Jan KOWAL
Członek Zarządu Tomasz WERNICKI
   

Komisja Rewizyjna:

  Sylwia KONC
  Lech ŁOŚ
  Dariusz PITUCH
  Paweł SIWKO

 

Klub Strzelecki SNAJPER Lublin powstał 11 czerwca 2004 r. jako stowarzyszenie kultury fizycznej i sportu.

Klub rozpoczął swoją działalność statutową 1 września 2004 r.

17 listopada 2004 r. nasz Klub został przyjęty w poczet członków Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Lublinie, zaś od 23 maja 2005 r. jest także członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie.